phone 

77 481 54 46

501 576 703

OFERTA HURTOWA TEL: 501576703

CENNIK DETALICZNY:

OBOWIĄZUJE OD 16-02-2019r DO 28-02-2019r

 CARBO SMAR! (PŁYNNY SMAR DO KOTŁÓW NA EKOGROSZEK) WWW.CARBOSMAR.PL

CARBO SMAR 5L -

CARBO SMAR 3L - 85ZŁ 

CARBO SMAR 2L S/I - 55ZŁ

CARBO SMAR 1L - 30ZŁ 

USŁUGA ZRZUCENIA(ZNIESIENIA) OPAŁU (cena ustalana indywidualnie)

PIASEK PŁUKANY - 45ZŁ/tona

POSPÓŁKA - 60ZŁ/tona

ŻWIR 8-16mm - 80ZŁ/tona 

KRUSZYWO(mączka) 0-5mm - 60ZŁ/tona  

KRUSZYWO 4-31mm -60ZŁ/tona

KRUSZYWO 4-63mm - 60ZŁ/tona 

ZIEMIA - 40ZŁ/tona

Koszt transportu kruszyw ustalany indywidualnie.

  

Pellet Sosnowy 6mm worek 15kg - 13,40zł

Pellet Ignis Premium 6 mm worek 15kg - 15,50zł 

Pellet Ignis Jaguar 6 mm worek 15 kg - 15.90zł

Pellet Tartak Olczyk 6 mm worek 15kg - 15.80zł

Pellet Stelmet Lava 6 mm worek15kg - 15.80zł

Pellet Stelmet Olimp 6 mm worek 15kg - 16.20zł

Warunki transportu ustalane indywidualnie.

 

 

BRYKIET BUKOWY 10KG - 8.20zł 

BRYKIET SOSNOWY 20KG - 15.20zł 

 

Drewno Rozpałkowe Małe - 5zł/szt

Drewno Rozpałkowe Duże - 13zł/szt

 

UWAGA:

Od 01-01-2019 podstawą do zwolnienia z akcyzy będzie okazanie dowodu tożsamości, 

podpisanie oświadczenia, że nabywany węgiel kamienny zostanie przeznaczony

do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008r

o podatku akcyzowym(DZ. U. z 2018 r. poz. 1114 ze zm.) 

Oświadczenie musi zawierać:

Nabywca prowadzący działalność gospodarczą:

nazwę, adres siedziby/miejsca zamieszkania , NIP.

Nabywca nieprowadzący działalności gospodarczej:

Imię i nazwisko , adres zamieszkania , numer dowodu osobistego / paszportu , numer pesel.

CZYTELNY PODPIS IMIENIEM I NAZWISKIEM!

W przypadku braku zgody na weryfikację tożsamości , przy sprzedaży będzie naliczana akcyza!

 

                          CENNIK: BEZ AKCYZY / Z AKCYZĄ

 Węgiel Luzem:

 

Orzech 25-26 MJ/kg - Popiół 5-10%             Cena- 740 / 777,47  zł/tona PROMOCJA!!!

Orzech  28-30 MJ/kg -Popiół 6-10%             Cena- 740 / 777,47 zł/tona

Groszek 25-26 MJ/kg-Popiół 6-12%             Cena- 710 / 747,47 zł/tona

Eko Groszek  24-26 MJ/kg-Popiół 7-10%     Cena- 800 / 837,47 zł/tona 

Eko Groszek  26-28 MJ/kg-Popiół 5-8%       Cena- 840 / 877,47 zł/tona

Miał 24-26 MJ/kg - Popiół  5-12%                Cena- 650 / 687,47 zł/tona

Miał 25-26 MJ/kg - Popiół  8-15%                Cena- 670 / 707,47 zł/tona

 

 

 Węgiel w workach:

Orzech 25-26 MJ/kg - Popiół 5-10%            Cena- 920 / 957,47 zł/tona

Orzech 28-30 MJ/kg - Popiół 6-10%            Cena- 880 / 917,47 zł/tona

Eko Groszek  24-26 MJ/kg- Popiół 7-10%   Cena- 880 / 917,47 zł/tona 

Eko Groszek 26-28 MJ/kg - Popiół 5-8%     Cena- 920 / 957,47 zł/tona

NOWOŚĆ! Eko Groszek 28-30 MJ/kg - Popiół 6-8%     Cena- 925 / 962,47 zł/tona (VARMO) Zawsze Suchy!!!!

 

Węgiel dostarczany na Palecie , dopłata 10zł/paleta lub paleta na wymianę.

 

 

AKCYZA: Stawka podatku akcyzowego wynosi dla wyrobów węglowych:Kwota akcyzy za tonę węgla kamiennego:30,46 zł netto.Kwota akcyzy za tonę węgla brunatnego: 11,00 zł netto.Kwota akcyzy za tonę koksu: 35,20 zł netto.Przewidziano zwolnienia od akcyzy dla węgla i koksu zużywanych do celów innych niż działalność gospodarcza m.in. przez:Gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, podmioty systemu oświaty, żłobki i kluby dziecięce, podmioty lecznicze,jednostki pomocy społecznej, do prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej , m.in. w procesach rolniczych , ogrodniczych,w hodowli ryb oraz leśnictwie.

 

Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Kruszywa  z transportem wywrotkami od 1tony do 25 ton.   
Piasek , Pospółka , Żwir , Tłuczeń, Kamień, Podsypka pod Kostkę, Kostka Granitowa.  

TRANSPORT WĘGLA GRATIS*
 *Oferta ważna do 20KM i przy zakupie minimum jednej tony węgla.

Przy Zakupie Minimum 4 ton Węgla , Transport GRATIS do 30KM!!!

Pozostałe opcje transportu ustalamy indywidualnie.

OFERTA HURTOWA TEL: 501576703

CENNIK DETALICZNY:

OBOWIĄZUJE OD 16-02-2019r DO 28-02-2019r

 CARBO SMAR! (PŁYNNY SMAR DO KOTŁÓW NA EKOGROSZEK) WWW.CARBOSMAR.PL

CARBO SMAR 5L -

CARBO SMAR 3L - 85ZŁ 

CARBO SMAR 2L S/I - 55ZŁ

CARBO SMAR 1L - 30ZŁ 

USŁUGA ZRZUCENIA(ZNIESIENIA) OPAŁU (cena ustalana indywidualnie)

PIASEK PŁUKANY - 45ZŁ/tona

POSPÓŁKA - 60ZŁ/tona

ŻWIR 8-16mm - 80ZŁ/tona 

KRUSZYWO(mączka) 0-5mm - 60ZŁ/tona  

KRUSZYWO 4-31mm -60ZŁ/tona

KRUSZYWO 4-63mm - 60ZŁ/tona 

ZIEMIA - 40ZŁ/tona

Koszt transportu kruszyw ustalany indywidualnie.

  

Pellet Sosnowy 6mm worek 15kg - 13,40zł

Pellet Ignis Premium 6 mm worek 15kg - 15,50zł 

Pellet Ignis Jaguar 6 mm worek 15 kg - 15.90zł

Pellet Tartak Olczyk 6 mm worek 15kg - 15.80zł

Pellet Stelmet Lava 6 mm worek15kg - 15.80zł

Pellet Stelmet Olimp 6 mm worek 15kg - 16.20zł

Warunki transportu ustalane indywidualnie.

 

 

BRYKIET BUKOWY 10KG - 8.20zł 

BRYKIET SOSNOWY 20KG - 15.20zł 

 

Drewno Rozpałkowe Małe - 5zł/szt

Drewno Rozpałkowe Duże - 13zł/szt

 

UWAGA:

Od 01-01-2019 podstawą do zwolnienia z akcyzy będzie okazanie dowodu tożsamości, 

podpisanie oświadczenia, że nabywany węgiel kamienny zostanie przeznaczony

do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008r

o podatku akcyzowym(DZ. U. z 2018 r. poz. 1114 ze zm.) 

Oświadczenie musi zawierać:

Nabywca prowadzący działalność gospodarczą:

nazwę, adres siedziby/miejsca zamieszkania , NIP.

Nabywca nieprowadzący działalności gospodarczej:

Imię i nazwisko , adres zamieszkania , numer dowodu osobistego / paszportu , numer pesel.

CZYTELNY PODPIS IMIENIEM I NAZWISKIEM!

W przypadku braku zgody na weryfikację tożsamości , przy sprzedaży będzie naliczana akcyza!

 

                          CENNIK: BEZ AKCYZY / Z AKCYZĄ

 Węgiel Luzem:

 

Orzech 25-26 MJ/kg - Popiół 5-10%             Cena- 740 / 777,47  zł/tona PROMOCJA!!!

Orzech  28-30 MJ/kg -Popiół 6-10%             Cena- 740 / 777,47 zł/tona

Groszek 25-26 MJ/kg-Popiół 6-12%             Cena- 710 / 747,47 zł/tona

Eko Groszek  24-26 MJ/kg-Popiół 7-10%     Cena- 800 / 837,47 zł/tona 

Eko Groszek  26-28 MJ/kg-Popiół 5-8%       Cena- 840 / 877,47 zł/tona

Miał 24-26 MJ/kg - Popiół  5-12%                Cena- 650 / 687,47 zł/tona

Miał 25-26 MJ/kg - Popiół  8-15%                Cena- 670 / 707,47 zł/tona

 

 

 Węgiel w workach:

Orzech 25-26 MJ/kg - Popiół 5-10%            Cena- 920 / 957,47 zł/tona

Orzech 28-30 MJ/kg - Popiół 6-10%            Cena- 880 / 917,47 zł/tona

Eko Groszek  24-26 MJ/kg- Popiół 7-10%   Cena- 880 / 917,47 zł/tona 

Eko Groszek 26-28 MJ/kg - Popiół 5-8%     Cena- 920 / 957,47 zł/tona

NOWOŚĆ! Eko Groszek 28-30 MJ/kg - Popiół 6-8%     Cena- 925 / 962,47 zł/tona (VARMO) Zawsze Suchy!!!!

 

Węgiel dostarczany na Palecie , dopłata 10zł/paleta lub paleta na wymianę.

 

 

AKCYZA: Stawka podatku akcyzowego wynosi dla wyrobów węglowych:Kwota akcyzy za tonę węgla kamiennego:30,46 zł netto.Kwota akcyzy za tonę węgla brunatnego: 11,00 zł netto.Kwota akcyzy za tonę koksu: 35,20 zł netto.Przewidziano zwolnienia od akcyzy dla węgla i koksu zużywanych do celów innych niż działalność gospodarcza m.in. przez:Gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, podmioty systemu oświaty, żłobki i kluby dziecięce, podmioty lecznicze,jednostki pomocy społecznej, do prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej , m.in. w procesach rolniczych , ogrodniczych,w hodowli ryb oraz leśnictwie.

 

Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Kruszywa  z transportem wywrotkami od 1tony do 25 ton.   
Piasek , Pospółka , Żwir , Tłuczeń, Kamień, Podsypka pod Kostkę, Kostka Granitowa.  

TRANSPORT WĘGLA GRATIS*
 *Oferta ważna do 20KM i przy zakupie minimum jednej tony węgla.

Przy Zakupie Minimum 4 ton Węgla , Transport GRATIS do 30KM!!!

Pozostałe opcje transportu ustalamy indywidualnie.

Zapraszamy na facebook!